Vyberte stránku

V prosinci 2021. 194 členů Světové zdravotnické organizace (WHO) rozhodlo zahájit proces přípravy a projednávání právně závazného nástroje mezinárodního práva, který by zlepšil tzv. pandemickou prevenci, připravenost a reakci.

Další pandemie a další velké zdravotní hrozby jsou nevyhnutelné.

Není otázkou zda, ale kdy.

Všichni musíme být lépe připraveni pandemie předvídat, předcházet jim, odhalovat je a vyhodnocovat a účinně a vysoce koordinovaně na ně reagovat.

Podle našeho názoru by země měly spolupracovat na nové mezinárodní smlouvě o připravenosti na pandemie a reakci na ně.

Výzva světových lídrů, k níž se připojili předseda Evropské rady Charles Michel a generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, 31. 3. 2021.

Centralizace globálního řízení by však mohla mít neblahé důsledky pro účinnost boje proti budoucím epidemiím.

Koneckonců právě díky diferencovanému přístupu byl svět schopen přezkoumat neúčinné nástroje hygienické politiky a ustoupit od nich.

„Žádná vláda ani instituce nemůže čelit budoucím pandemiím sama.“

Evropská rada

Jedinou záchranou je podle Evropské rady dát nadnárodním organizacím, jako je WHO, závazné právo stanovit jednotnou – celosvětově sdílenou – strategii boje proti budoucím epidemiím.

V únoru 2022 se tak konalo první jednání o „mezinárodní smlouvě proti pandemii“, která má být přijata v roce 2024.

Je to správná cesta vpřed? Objevují se četné pochybnosti.

Jednou z nich je nedostatečná nezávislost finančních orgánů Světové zdravotnické organizace.

Světová zdravotnická organizace (WHO) byla založena v roce 1948 a je mezinárodní organizací v rámci Organizace spojených národů (OSN), která je zodpovědná za „dosažení nejvyšší dosažitelné úrovně zdraví všech lidí“.

Má 194 členských států a její sídlo je v Ženevě.

Podle Ernsta Wolffa, německého novináře specializujícího se na globální finanční a měnový systém, se rozpočet WHO v prvních třech desetiletích její existence skládal především z pevných příspěvků členských států.

V současné době financují státy méně než 20 % rozpočtu WHO, zatímco více než 80 % pochází od veřejných nebo soukromých dárců, zejména nadací a farmaceutických společností.

Zajímavé je, že více než 14 procent celkového rozpočtu v současnosti pochází od Nadace Billa a Melindy Gatesových, která jako největší soukromý dárce WHO přispěla do jejího rozpočtu částkou 2,5 miliardy dolarů.

Nemělo by být zpochybněno odebrání důležité části pravomocí národních vlád ve prospěch expertů Světové zdravotnické organizace?

Ohrožení suverenity národních států a občanských práv a svobod.

V tak klíčové oblasti pro stát, jakou je zdravotní politika, by měli experti WHO větší pravomoci než česká vláda.

Možnost, že experti Světové zdravotnické organizace nařídí všem signatářům dokumentu zavést absolutní očkování nebo výluku, což se koneckonců týká i naší ekonomiky, a tedy financí celé země.

Absence diferencované strategie boje proti epidemii může vést k nedostatečnému ověření a možnosti odstoupení od neúčinných nástrojů hygienické politiky.

Klíčem k moudrému a účinnému boji proti pandemii by nemělo být řízení na úrovni mezinárodních organizací, ale vypracování strategie založené na výzkumu a vědeckých poznatcích, kterému by předcházela seriózní akademická debata.

Proto vás vyzýváme k podpisu petice, která vyzývá předsedu Evropské rady Charlese Michela, aby:

1. rozhodný nesouhlas se začleněním nebezpečných ustanovení omezujících naši národní suverenitu do smlouvy

2. v případě jejich prosazení v rámci jednání – neratifikovat žádný závazný akt mezinárodního práva, který by našim zemím ukládal konkrétní opatření ovlivňující naši strategii boje s pandemií a v důsledku toho i zdravotní politiku a celou ekonomiku státu.

Otevřený dopis předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi

Vážený pane předsedo

v prosinci 2021 Světová zdravotnická organizace oznámila zahájení jednání o „mezinárodní smlouvě proti pandemii“, která má být závazným nástrojem mezinárodního práva pro všechny signatáře. Podporu zahájení jednání již vyjádřila Evropská rada a v únoru se uskutečnilo první jednání o obsahu dokumentu, který by měl být přijat v roce 2024.

Evropská rada ve svém sdělení uvádí, že pandemie jsou globálním problémem, kterému „žádná vláda ani instituce nemůže čelit sama“.  Jedinou záchranou by proto bylo udělit nadnárodním organizacím, jako je WHO, závazné právo stanovit jednotnou – celosvětovou – strategii boje proti epidemiím.

Ratifikace takto formulovaného mezinárodněprávního aktu by tak znamenala předání významné části pravomocí vnitrostátních orgánů demokraticky nevoleným odborníkům WHO, kteří by měli v tak klíčové oblasti pro stát, jakou je zdravotní politika, větší pravomoci než naše národní vlády.

Není těžké si představit situaci, kdy experti WHO nařídí všem signatářům dokumentu zavést absolutní povinnost očkování či výluky, což se koneckonců týká i naší ekonomiky, a tedy financí celého státu.

Kromě zjevného ohrožení suverenity národních států a občanských práv a svobod může mít taková centralizace globálního řízení také neblahé důsledky pro účinnost boje proti budoucím epidemiím. Právě prostřednictvím diferencované strategie boje proti epidemiím by svět mohl přezkoumat a ustoupit od neúčinných nástrojů hygienické politiky.

Proto vás vyzýváme, abyste bránili národní suverenitu před snahou zbavit národní vlády významné části kompetencí pro odborníky ze Světové zdravotnické organizace.

Jako občané znepokojení oznámeními o obsahu vznikajícího dokumentu Vás vyzýváme, abyste se důrazně postavil proti tomu, aby byla do smlouvy zahrnuta nebezpečná ustanovení omezující polskou suverenitu.

Pokud by se však avizované prvky „mezinárodní protipandemické smlouvy“ podařilo prosadit při jednáních, vyzýváme vás, abyste se postavili proti ratifikaci výsledné úmluvy nebo jakémukoli závaznému aktu mezinárodního práva, který by našim zemím ukládal konkrétní opatření ovlivňující naši strategii boje proti pandemii a v důsledku toho i zdravotní politiku a celé hospodářství zemí.

S pozdravem

Občané členských států Evropské unie