Oldal kiválasztása

2021 decemberében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 194 tagja úgy döntött, hogy megkezdi egy jogilag kötelező erejű nemzetközi jogszabály kidolgozását és megtárgyalását az úgynevezett világjárvány-megelőzés, a felkészültség és a reagálás javítása érdekében.

További világjárványok és további súlyos egészségügyi veszélyek elkerülhetetlenek.

Nem az a kérdés, hogy lesz-e, hanem az, hogy mikor.

Mindannyiunknak jobban fel kell készülnünk a világjárványok előrejelzésére, megelőzésére, felderítésére és értékelésére, valamint az ezekre való hatékony, jól összehangolt reagálásra.

Véleményünk szerint az országoknak együtt kellene működniük egy új nemzetközi egyezmény létrehozásán a világjárványra való felkészülésről és reagálásról.

A világ vezetőinek felhívása, amelyhez Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója is csatlakozott, 2021.03.31.

A globális kormányzás központosítása azonban sajnálatos hatással lehet a jövőbeli járványok elleni küzdelem hatékonyságára.

Végül is a differenciált megközelítésnek köszönhető, hogy a világ képes volt felülvizsgálni az egészségpolitika nem hatékony eszközeit és visszalépni azoktól.

„Egyetlen kormány vagy intézmény sem tud egyedül szembenézni a jövőbeli járványokkal.”

Európai Tanács

Az Európai Tanács szerint az egyetlen megoldás az lehet, ha az olyan nemzetek feletti szervezeteknek, mint a WHO, kötelező érvényű jogot adunk arra, hogy egységes, az egész világra kiterjedő stratégiát dolgozzanak ki a jövőbeli járványok elleni küzdelemre.

Ezért 2022 februárjában már megtartották az első tárgyalási fordulót egy „nemzetközi járványellenes szerződésről”, amelyet 2024-ben terveznek elfogadni.

Ez a helyes út? Számos kétség merül fel.

Ezek egyike, hogy az Egészségügyi Világszervezetet finanszírozó szervezetek nem függetlenek.

Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization) egy 1948-ban alapított, az Egyesült Nemzetek Szervezetén (ENSZ) keretén belül működő nemzetközi szervezet, amelynek feladata, hogy „minden ember számára az elérhető legmagasabb egészségi színvonalat biztosítsa”.

A szervezetnek 194 tagállama van, székhelye pedig Genfben található.

Ernst Wolff, a globális pénzügyi és monetáris rendszerre szakosodott német újságíró szerint a WHO költségvetését a fennállásának első három évtizedében főként a tagállamok rögzített hozzájárulásai alkották.

Jelenleg az országok a WHO költségvetésének kevesebb mint 20%-át finanszírozzák, míg több mint 80%-a állami vagy magánadományozóktól, főként alapítványoktól és gyógyszeripari vállalatoktól származik.

És ami érdekes, a teljes költségvetés több mint 14 százaléka a Bill és Melinda Gates Alapítványtól származik, amely a WHO legnagyobb magánadományozójaként 2,5 milliárd dollárral járult hozzá a költségvetéshez.

A hatáskörének lényeges részének elvétele a nemzeti kormányoktól az Egészségügyi Világszervezet szakértőinek javára nem kellene, hogy kétségeket ébresszen?

A nemzetállamok szuverenitását, valamint a polgárok jogait és szabadságát fenyegető veszély.

A WHO szakértői nagyobb hatalommal rendelkeznének, mint a nemzeti kormány egy olyan, az állam számára kulcsfontosságú területen, mint az egészségpolitika.

Az a lehetőség, hogy az Egészségügyi Világszervezet szakértői a dokumentumot aláíró valamennyi országot abszolút oltási kötelezettség vagy zárlat bevezetésére utasítják, ami végül is hatással van a gazdaságunkra és ezáltal az állam pénzügyeire is.

A járvány elleni küzdelemre irányuló differenciált stratégia hiánya az ellenőrzés hiányát és a hatástalan egészségpolitikai eszközök visszavonásának lehetetlenségét eredményezheti.

A világjárvány elleni ésszerű és hatékony küzdelem kulcsa nem a nemzetközi szervezetek szintjén történő irányítás, hanem a kutatáson és tudományos ismereteken alapuló stratégia kidolgozása, amelyet komoly tudományos vita előz meg.

Ezért arra biztatjuk Önöket, hogy írják alá azt a petíciót, amely felszólítja Charles Michel európai tanácsi elnököt arra, hogy:

1. határozottan ellenezze, hogy a Szerződésbe olyan veszélyes rendelkezéseket foglaljanak bele, amelyek korlátozzák az EU-tagállamok szuverenitását

2. amennyiben a tárgyalásokat folyamán ezeket elfogadtatják, ellenezni kell minden olyan kötelező erejű nemzetközi jogi eszköz ratifikálását, amely az EU tagállamaira a világjárvány kezelésére irányuló stratégiánkra kiható olyan intézkedéseket kényszerítene, amelyek hatással lennének a világjárvány kezelésére irányuló stratégiánkra, következésképpen az egészségpolitikánkra és a nemzetgazdaságok egészére is.

Nyílt levél a Charles Michelhez, az Európai Tanács elnökéhez

Tisztelt Elnök Úr!

tavaly decemberben az Egészségügyi Világszervezet bejelentette, hogy megkezdődnek a tárgyalások egy „nemzetközi járványellenes szerződésről”, amely a tervek szerint minden aláíró fél számára kötelező érvényű nemzetközi jogi eszköz lesz. A tárgyalások megkezdését az Európai Tanács már támogatásáról biztosította, februárban pedig már megtartották az első tárgyalási fordulót annak a dokumentumnak a tartalmáról, amelyet 2024-ben terveznek elfogadni.

Az Európai Tanács közleményében úgy érvel, hogy a világjárványok olyan globális problémát jelentenek, amelyet „egyetlen kormány vagy intézmény sem tud egyedül kezelni”.  Ezért az egyetlen megoldás az lehet, ha az olyan nemzetek feletti szervezeteknek, mint a WHO, kötelező érvényű jogot adnak arra, hogy egységes, az egész világra kiterjedő stratégiát dolgozzanak ki a jövőbeli járványok elleni küzdelemre.

Egy ilyen módon megfogalmazott nemzetközi jogi eszköz ratifikálása tehát a nemzeti hatóságok hatásköreinek egy jelentős részét demokratikus felhatalmazás nélkül átadná a WHO szakértőinek, akiknek az állam számára olyan kulcsfontosságú területen, mint az egészségpolitika, nagyobb hatalmuk lenne, mint a nemzeti kormánynak.

Nem nehéz elképzelni egy olyan helyzetet, amelyben az Egészségügyi Világszervezet szakértői a dokumentumot aláíró valamennyi államot arra utasítják, hogy vezessenek be abszolút oltási vagy zárlatkötelezettséget, ami végül is hatással van a gazdaságunkra, és így az ország pénzügyeire is.

A nemzetállamok szuverenitását, valamint a polgárok jogait és szabadságát fenyegető nyilvánvaló fenyegetésen túl a globális kormányzás centralizációja a jövőbeli járványok elleni küzdelem hatékonyságára is súlyos következményekkel járhat. A világ a járvány leküzdésére irányuló változatos stratégiának köszönhetően volt képes felülvizsgálni a nem hatékony egészségpolitikai eszközöket, és visszalépni azoktól.

Ezért felszólítjuk Önöket, hogy védjék meg az Európai Unió tagállamainak szuverenitását azzal a kísérlettel szemben, hogy az Egészségügyi Világszervezet szakértői javára megfosszák a nemzeti kormányokat hatáskörük egy fontos részétől. A készülő dokumentum tartalma miatt aggódó állampolgárokként határozott ellenállásra szólítunk fel az ellen, hogy a szerződésbe olyan veszélyes rendelkezéseket foglaljanak bele, amelyek korlátozzák országaink szuverenitását.

Amennyiben azonban a tárgyalások részeként egy „nemzetközi világjárványügyi szerződés” bejelentett elemeit keresztülvinnék, arra kérjük Önöket, hogy ellenezzék az így létrejövő egyezmény vagy bármely olyan kötelező erejű nemzetközi jogi eszköz ratifikálását, amely az Európai Unió tagállamaira olyan intézkedéseket kényszerítene, amelyek hatással lennének a világjárvány kezelésére irányuló stratégiáinkra, és következésképpen az egészségpolitikánkra és az egész nemzetgazdaságra is.

Tisztelettel,

Az Európai Unió tagállamainak állampolgárai